Psikiyatrist Uzman Dr. Okan Ufuk Ipek

1985 yılında İzmir/Torbalı’da doğdu. 2003-2009 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde üniversite öğrenimini tamamladı. 2009 yılında yaklaşık 6 ay Orhangazi Devlet Hastanesi’nde acil tıp doktoru olarak görev yaptı. 2009-2015 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri ihtisasını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Iğdır Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğinde Iğdır halkına hizmet verdi. 2017-2018 de kendi özel psikiyatri muayenehanesinde hizmet verdi. 2018-2019 yıllarında Bursa ilinde özel bir hastanede hizmet verdi. Bursa ilindeki danışanlarına daha geniş zamanda daha kaliteli ve verimli bir hizmet vermek üzere özel hastaneden ayrıldı ve tekrar kendi özel muayenehanesinde hasta kabulüne başladı. Evli, 6 yaşında oğlu ve 1 yaşında bir kızı vardır.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki 2009-2015 yılları arasında süren ihtisası içerisinde aşağıda belitilen kurum içi eğitimleri tamamladı;

Genel Psikiyatri Kliniği: Doç. Dr. Erhan Kurt’un şefliğinde yataklı servis hasta tedavisi, ayaktan hasta izlem ve tedavileri, elektro-konvulzif tedavi(EKT), psikotik hasta tedavi ve takibi, akut psikiyatrik durumların yönetimi.

Nevroz Kliniği : Cinsel işlev bozukluğu terapileri, anksiyete bozukluklarında bilişsel-davranışçı terapiler, evlilik terapisi, aile terapisi.

Ergen Psikiyatri Kliniği : Ergen psikiyatri hastalarının yaş grubuna özgü tanısal değerlendirmesi, tedavi ve izlemi.

Çocuk Psikiyatrisi Kliniği: Çocuk hastaların tanısal değerlendirme ve tedavisi

Adli Psikiyatri Kliniği : Adli psikiyatri vakalarının değerlendirilmesi ve izlemi

AMATEM birimi: Ayaktan ve yatarak madde ve alkol bağımlılığı tedavisi.

Psikiyatri asistanlığı süresince Dr. Kaasım Fatih Yavuz ile birlikte bilişsel davranışçı psikoterapiler ve üstbilişsel süreçler üzerine araştırmalarda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere yazılı ve sözlü araştırmalarıyla katıldı. Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimini tamamladı. Sonrasında Dr. Kaasım Fatih Yavuz’un eğiticiliği ve süpervizyonu ile Kabul ve Kararlılık Terapisi(ACT) prensiplerini benimsemek suretiyle hastalarına faydalı olmaya çalıştı. Kabul ve Kararlılık Terapisi konusunda kendini geliştirmek adına yurt içi ve yurt dışında çeşitli kongrelere, eğitim kamplarına ve workshoplara katıldı.

Psikiyatrist Dr. Okan Ufuk İpek Türkiye Psikiyatri Derneği ve ACBS(Association for Contextual Behavioral Science) üyesidir.