IMG_0157

Muayenehane tel:05445365885

Son 10 senedir mutsuzluk, kaygı, stres, travma, suçluluk hissi, şüphecilik, öfke gibi psikolojik süreçler yaşayan binlerce kişiye yardım ettim. Yukarıda bir kısmını saydığım duyguların; günlük davranışlar ve alışkanlıklar üzerindeki etkisiyle kişilerin diledikleri gibi bir hayat yaşamasını engellediğini gördüm. Geçmişin haksızlıklar, kırgınlıklar ve kızgınlıklarını anlamlandırmakla ilgili tekrar tekrar düşünüp durmak ya da sevdiklerimiz ve kendi geleceğimizle ilgili felaket senaryoları üzerine zihinsel ve davranışsal olarak yapılanlar; kişinin günlük hayatına odaklanmasını güçleştirmektedir. Duygularımız belli oranda yoğunlaştığında bedenimize de yansır. Örneğin kaygımız yoğunlaştığında çarpıntı, nefes darlığı, tansiyon yükselmesi, titreme, ağız kuruluğu, mide şikayetleri, bulantı, öğürme, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı, boğazımızda düğümlenme hissi, sık tuvalet ihtiyacı, baş dönmesi, denge kaybı gibi bedensel değişiklere yol açabilmektedir. Psikolojik süreçlerle ilişkili bedensel yakınmalar fiziksel bir hastalık yönünde sağlık endişesine yol açabilmekte, duygu ve davranışlara etki ederek, kişilerin günlük hayatlarını kısıtlayabilmektedir. Neticede birçoğumuz için; duygularımız, düşüncelerimiz ve psikolojik kökenli fiziksel şikayetlerimiz nasıl bir hayat yaşayacağımız konusunda haddinden fazla belirleyici olabilmektedir.

Bunların yanında hepimizin hayatta bize yol gösteren, hayatımıza anlam ve mana katan, hayattaki istikametimizi belirleyen kendimize özgü değerlerimiz mevcuttur. Bunlar yardımsever olmak, ahlaklı olmak, dürüst olmak, adil olmak, sevgi dolu olmak, faydalı olmak şeklinde özetlenebilir. Bu değerler bize yol gösteren pusulamız gibidir. Ne yazık ki içimizde ruhsal anlamda fırtınalar koptuğunda; duygularımız, düşüncelerimiz ve psikolojik kökenli fiziksel şikayetlerimiz engel teşkil etmek yönünde ağır bastığında; pusulamız şaşabilir ve dilediğimiz gibi bir hayat yaşamaktan uzaklaşabilmekteyiz. Hayatımızı bir gemiye, değerlerimizi de bir pusulaya benzetirsek duyguların yarattığı fırtına ve dalgalar gemimizin rotadan çıkıp denizin ortasında savrulmasına yol açabilmektedir. Duygularımız tesiri ile savrularak arzuladığımız nitelikte bir ebeveyn, dost, iş arkadaşı, vatandaş, öğrenci, evlat gibi davranamadığımızda da ne yazık ki kendimizi daha da kötü hissederiz.

Ben kabul ve kararlılık terapisi prensiplerini esas alarak danışanlarıma yardımcı olmaktayım. Bu terapi ilkeleri ışığında; danışanlarımın değerleri doğrultusunda anlam, mana dolu; kaliteli ve verimli bir hayat yaşamaları adına önlerinde engel oluşturan olumsuz düşüncelerini, duygularını, anılarını ve fiziksel duyumlarını daha etkili bir şekilde ele almaları konusunda yeni beceriler edinmelerini sağlıyorum. Psikolojik şikayetlerin sizleri kısıtlamasını engellemek konusunda danışanlarımla bir takım ilişkisi içerisinde çalışıyoruz.
Bunun yanı sıra; psikiyatri tedavilerinde psikoterapi gibi psikiyatri ilaçları da bizim önemli araçlarımızdan biridir. Psikiyatri ilaçlarını koltuk değneğine benzetebiliriz. Biz danışanımla bir takım ilişkisi içerisinde daha kaliteli ve verimli bir hayat yaşamak doğrultusunda ilerlerken; ilaçlar bize destek olur ve zaman kazandırır. Yoksa ilaç bizlere birşey öğretmez ve kalıcı çözüm sağlamaz. “Esas olan ve merkezde olan insan ve yaşadıkları; ilaç arka planda ve yardımcı” felsefesini benimsemek suretiyle danışanlarıma yaklaşmaktayım.

Psikiyatrist Uzman Dr. Okan Ufuk Ipek

1985 yılında İzmir/Torbalı’da doğdu. 2003-2009 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde üniversite öğrenimini tamamladı. 2009 yılında yaklaşık 6 ay Orhangazi Devlet Hastanesi’nde acil tıp doktoru olarak görev yaptı. 2009-2015 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri ihtisasını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Iğdır Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğinde Iğdır halkına hizmet verdi. 2017-2018 de kendi özel psikiyatri muayenehanesinde hizmet verdi. 2018-2019 yıllarında Bursa ilinde özel bir hastanede hizmet verdi. Bursa ilindeki danışanlarına daha geniş zamanda daha kaliteli ve verimli bir hizmet vermek üzere özel hastaneden ayrıldı ve tekrar kendi özel muayenehanesinde hasta kabulüne başladı. Evli, 6 yaşında oğlu ve 1 yaşında bir kızı vardır.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki 2009-2015 yılları arasında süren ihtisası içerisinde aşağıda belitilen kurum içi eğitimleri tamamladı;

Genel Psikiyatri Kliniği: Doç. Dr. Erhan Kurt’un şefliğinde yataklı servis hasta tedavisi, ayaktan hasta izlem ve tedavileri, elektro-konvulzif tedavi(EKT), psikotik hasta tedavi ve takibi, akut psikiyatrik durumların yönetimi.

Nevroz Kliniği : Cinsel işlev bozukluğu terapileri, anksiyete bozukluklarında bilişsel-davranışçı terapiler, evlilik terapisi, aile terapisi.

Ergen Psikiyatri Kliniği : Ergen psikiyatri hastalarının yaş grubuna özgü tanısal değerlendirmesi, tedavi ve izlemi.

Çocuk Psikiyatrisi Kliniği: Çocuk hastaların tanısal değerlendirme ve tedavisi

Adli Psikiyatri Kliniği : Adli psikiyatri vakalarının değerlendirilmesi ve izlemi

AMATEM birimi: Ayaktan ve yatarak madde ve alkol bağımlılığı tedavisi.

Psikiyatri asistanlığı süresince Dr. Kaasım Fatih Yavuz ile birlikte bilişsel davranışçı psikoterapiler ve üstbilişsel süreçler üzerine araştırmalarda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere yazılı ve sözlü araştırmalarıyla katıldı. Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimini tamamladı. Sonrasında Dr. Kaasım Fatih Yavuz’un eğiticiliği ve süpervizyonu ile Kabul ve Kararlılık Terapisi(ACT) prensiplerini benimsemek suretiyle hastalarına faydalı olmaya çalıştı. Kabul ve Kararlılık Terapisi konusunda kendini geliştirmek adına yurt içi ve yurt dışında çeşitli kongrelere, eğitim kamplarına ve workshoplara katıldı.

Psikiyatrist Dr. Okan Ufuk İpek Türkiye Psikiyatri Derneği ve ACBS(Association for Contextual Behavioral Science) üyesidir.

TEDAVI ALANLARI

Bipolar Duygudurum Bozukluğu

Panik Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Fobi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Uyku Bozuklukları

Evlilik ve İlişki Sorunları

Cinsel ilişki Bozuklukları

Sınav Kaygısı

Spor ve Eğitim alanında Performans Arttırma Müdahaleleri

Madde ve Alkol Bağımlılığı

Psikolojik Kökenli Fiziksel Şikayetler